ทรงศรี ลีพึ่งธรรม

  • Home
  • ทรงศรี ลีพึ่งธรรม

ทรงศรี ลีพึ่งธรรม

-การศึกษา-

ทรงศรี ลีพึ่งธรรม สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

นางสาวทรงศรีฯ ปฏิบัติงานทั้งทาง ด้านอรรถคดี และการให้คำปรึกษากฎหมาย

-ความเชี่ยวชาญ-