นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

  • Home
  • นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

อดีตประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฏีกา

-การศึกษา-

นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบได้เนติบัษฑิตไทย และผ่านการอบรมประกาศนียบัตรทางกฏหมาย และบริห่ารธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke Uiniversity) สหรัฐอเมริกา

-ประสบการณ์-

เริ่มวิชาชีพกฏหมายด้วยการทนายความประจำสำนักงาน ชมพู อรรถจินดา จากนั้นได้เข้ารับราชาการเป็นพนักงานอัยการ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นอัยการผู้ช่วยประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อมาจึงได้โอนไปเป็นผู้พิพากษาจนดำรงตำแหนงประธานแผนกภาษีอากรในศาลฏีกา ต่อมาย้ายไปเป็นผู้พิพากษาในศาลแรงงานกลาง และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา

นอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม อีกด้วย

-ความเชี่ยวชาญ-