นายศักดิ์ ประยูรพัฒน์

  • Home
  • นายศักดิ์ ประยูรพัฒน์

นายศักดิ์ ประยูรพัฒน์

-การศึกษา-

นายศักดิ์ ประยูรพัฒน์  สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

-ประสบการณ์-

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ นายศักดิ์ฯเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบังคับคดี ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ดูแลงานด้านบังคับคดี ปัจจุบัน นายศักดิ์ฯปฏิบัติงานด้านอรรถคดี ดำเนินคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และคดีความทั่วๆ ไป

-ความเชี่ยวชาญ-