ปรีชา เรื่องวิชาธร

  • Home
  • ปรีชา เรื่องวิชาธร

ปรีชา เรื่องวิชาธร

รับผิดชอบงานฝ่าย IP & IT Laws Practice ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การศึกษา-

ปรีชา เรื่องวิชาธร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LL.M. in International Business Legal Studies, University of Exeter, England

-ประสบการณ์-

ก่อนที่จะร่วมงานกับสำนักงานฯ นายปรีชาฯเคยเป็นนิติกรประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านงานด้านนิติกรรมสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ การร่างและจัดทำสัญญาก่อสร้างและสัญญาสัมปทานต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก และ Schiller & Stamford International University อีกด้วย

-ความเชี่ยวชาญ-