นายปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์

  • Home
  • นายปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์

นายปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์

-การศึกษา-

นายปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์  สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ เคยทำงาน กับ ธนาคารพาณิชย์เป็นระยะเวลาหลายปี

นายปวริศร์ฯ มีประสบการณ์การทำงานด้านอรรถคดี 15 ปี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีสถาบันการเงิน คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

-ความเชี่ยวชาญ-