ดาลัด จินดาศรี

  • Home
  • ดาลัด จินดาศรี

ดาลัด จินดาศรี

-การศึกษา-

ดาลัด จินดาศรี  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประสบการณ์-

มีประสบการณ์การทำงานด้านคดีความมา 27 ปี ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนคดีปกครอง และคดีล้มละลาย

-ความเชี่ยวชาญ-