ติดต่อเรา

  • Home
  • ติดต่อเรา

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร ฺB

เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (66)0-2168-1222
โทรสาร (66) 0-2168-1212

Email address:

office@kanung-law.com