นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

  • Home
  • นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

-การศึกษา-

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Master of Science in Management, Johnson & Wales University, RI., USA.

-ประสบการณ์-

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ เคยร่วมงานกับสำนักงานกฎหมาย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และ Associate Lawyers & Consultants ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายวาณิชธนกิจ ประจำบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด(มหาชน)

ปัจจุบันนายชัยยุทธฯ ปฏิบัติงานทั้งด้านการดำเนินคดีและด้าน International Work Group

-ความเชี่ยวชาญ-